Velkommen til ny utstilling

Vernisage 17. september