Historie

Galleriet ble startet i 1990, den gang i lokaler på Madlaveien.Første utstilling var med Corneille, som var en av grunnleggerene av COBRA gruppen. Senere har det blitt flere utstillinger med medlemmer av denne gruppen.Det nevnes Karel Appel,Carl Henning Pedersen,Egil Jacobsen og også en egen COBRA-utstilling.

Utstillte kunstnere har stort sett vært internasjonale,noe som har vært en profil Galleriet har hatt i alle år.

Av norske kunstnere som er stilt ut nevnes Håkon Bleken,Kjell Nupen og John Josefsen.

Galleriet har i alle år hatt et meget godt samarbeid med Galerie Moderne i Danmark, og via dem er det knyttet vennskap med en rekke danske kunstnere som har hatt utstilling på Galleriet.

Det nevnes Lise Malinowsky,Niels Peter Brun,Pia Andersen,Lars Bang og Vibeke Tøjner.

Etter ca 10 år på Madleveien flyttet galleriet til Pedersgaten, som ble tilholdsted i de neste 10 årene. ​I perioden februar 2011 til mai 2016 holdt Galleriet til i Bjergsted,Rosenberggaten 21B. I 2016 flyttet Galleriet igjen, denne gang til Hillevåg,  med adresse Hillevågsveien 18.